0%

Děkujeme, že jste se rozhodli přispět ke zlepšení dopravní situace v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí.

 

Pro pochopení Vašeho dopravního chování je třeba zjistit odkud, kam, jakými dopravními prostředky a za jakým účelem cestujete. K tomu využijeme tzv. cestovní deníky a zaznamenávání do mapy. 

Tyto informace přispějí k navrhnutí relevantních opatření pro lepší plánování MHD, uzavírek či rekonstrukcí komunikací. 

Váš názor má smysl.

 

 

Pro vstup do průzkumu klikněte na tlačítko "Další".